NVVO logo 2019


nvvo header

Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started

Dit is een privacyverklaring van de Nederlandse Verenging van Orthoptisten (NVvO) gevestigd te Veldhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530314. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) lid wordt
(b) deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering
(c) deelneemt aan nascholing en/of regionaal overleg
(d) toestemming geeft voor plaatsing van uw werkadres

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens
(b) geslacht
(c) geboortedatum
(d) (mobiele) telefoonnummer
(e) e-mail adres
(f) lidmaatschapsnummer
(g) bankrekeningnummer (in geval van automatische incasso contributie lidmaatschap)
(h) werkadres (in geval van vermelding op openbare deel van de website)
(i) lidmaatschap Regionaal Overleg

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) e-mail melding door de NVvO van vacatures
(b) toezenden nieuwsbrieven
(c) toezenden facturen lidmaatschap
(d) contact met u op te nemen of te onderhouden
(e) plaatsen ledenlijst op beveiligd deel van de website www.orthoptisten.info
(f) plaatsen werkadres op openbare deel van de website www.orthoptisten.info
(g) incasseren contributie lidmaatschap

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Ilse Kouters via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming van uw zijde.
4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op het besloten gedeelte van onze website, tenzij u daartegen bezwaar aantekent bij de contactpersoon.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Eventuele toekomstige wijzigingen zullen gemeld worden in de nieuwsbrief voor leden.

Orthoptist in uw buurt

orthoptist in uw buurt

home 1

home 2

home 3

home 4