NVVO logo 2019


nvvo header

Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started

Inschrijfformulier ALV en voorjaars-symposium 23 maart 2020

Graag voorletters invullen

Graag roepnaam invullen

Ongeldige invoer

Graag achternaam invullen

Graag straat en huisnummer invullen

Graag postcode invullen

Graag woonplaats invullen

Ongeldige invoer

Graag aanvinken

Graag soort lidmaatschap invullen

Graag lidnummer invullen

Als u geen NVvO lidnummer invult, ontvangt u geen certificaat voor deelname aan de ALV.

Graag keuze maken

De inschrijfkosten voor het middagprogramma voor leden bedragen 40 Euro, bij betaling na 12 maart 2020 bedragen de inschrijfkosten 50 Euro.
Het rekeningnummer is NL68INGB0000277768 ten name van Nederlandse Vereniging van Orthoptisten.


U kunt alleen voor het middagsymposium inschrijven. De inschrijfkosten voor niet-leden bedragen 75 Euro, uiterlijk te voldoen op 12 maart 2020.
Het rekeningnummer is NL68INGB0000277768 ten name van Nederlandse Vereniging van Orthoptisten.


Graag betaaldatum kiezen

Graag betaaldatum kiezen

Graag KP nummer orthoptie invullen

Als u geen KP nummer invult ontvangt u geen geaccrediteerde scholingspunten. .

Graag KP nummer optometrie invullen

Geeft u toestemming aan de NVvO voor het eenmalig verstrekken van uw adresgegevens aan derden voor het toesturen van promotiemateriaal?

Graag keuze maken

Graag nummer invullen
Kies nieuwe combinatie Vul juiste cijfercombinatie in