NVVO logo 2019


nvvo header

Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started

De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten behartigt de belangen van de orthoptisten in Nederland. De NVvO heeft ruim 400 leden. Orthoptiestudenten kunnen gedurende hun studie aspirantlid worden. Meer informatie over aspirant lid worden vind u hier.

Wat doet de NVvO voor de orthoptist?

 • De positie van de orthoptist in Nederland versterken
 • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening
 • Het vertegenwoordigen van de belangen bij de overheid, in overleg met aanverwante beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, etc.
 • Het behartigen van belangen op Europees en internationaal niveau
 • Het bevorderen van contacten tussen collega’s in de orthoptie


Wat biedt het lidmaatschap?

 • Twee maal per jaar een ledenvergadering met aansluitend een vakinhoudelijk of beroepsoverstijgend middagprogramma
 • Eén maal per 2 maanden een nieuwsbrief per e-mail
 • Toegang tot protocollen en richtlijnen van de NVvO
 • Toegang tot specifieke orthoptie folders
 • Toegang tot het besloten deel van de website met veel achtergrondinformatie over beroepsoverstijgende zaken, maar ook de ledenlijst
 • Behartiging van zowel de collectieve als individuele belangen
 • Mogelijkheid tot deelname aan een regionaal orthoptistenoverleg, waarin aandacht voor bijvoorbeeld vakinhoudelijke onderwerpen, casuïstiekbespreking, NVvO-activiteiten.
 • Door de NVvO georganiseerde na- en bijscholingscursussen.
 • Toegang tot vacatures


Wat kost een lidmaatschap?

Gewoon lidmaatschap €270,-
Aspirant lid € 25,-
Buitenlands lid € 100,-
Gepensioneerd lid € 75,-
Duo lid € 202,50
Buitengewoon lid € 95,-Hoe wordt u lid van de NVvO?

Wilt u lid worden van de vereniging, dan treft u hier het inschrijfformulier aan.

Orthoptist in uw buurt

orthoptist in uw buurt