NVVO logo 2019


nvvo header

Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started

lees1
Leesklachten kunnen verschillende oorzaken hebben en kunnen op verschillende leeftijden voorkomen.

De leesklachten van een vijftigjarige zijn niet te vergelijken met die van een tienjarige.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de meeste leesklachten bij mensen van 40 jaar en ouder te wijten zijn aan een afname van het accommodatievermogen van het oog. Dit wil zeggen dat het oog zijn vermogen verliest om op alle afstanden scherp te zien door de ooglens boller of minder bol te maken (accommoderen).

Bij kinderen liggen de zaken iets complexer. Hier bestaat de mogelijkheid dat het kind door een ander probleem dan de ogen moeite heeft met lezen. Het gaat hierbij dan niet zo zeer om het vermogen om scherp te zien, maar het vermogen om te leren lezen. Zodra een kind moeite heeft met lezen moet een oogheelkundige oorzaak worden uitgesloten. Dit onderzoek wordt door de orthoptist gedaan.

Oorzaken voor leesklachten

Leesklachten kunnen verschillende oogheelkundige oorzaken hebben:

  • Een ongecorrigeerde brilafwijking
  • Een verminderde samenwerking tussen de ogen

Welke klachten komen er voor bij mensen met leesproblemen:

  • Wazig zien: dit kan het gevolg zijn van een brekingsafwijking van het oog. Het wazige zien kan dan verholpen worden door het dragen van een bril of contactlenzen
  • Hoofdpijn: dit kan veroorzaakt worden door een brekingsafwijking van het oog, maar ook door een verminderde samenwerking tussen de ogen
  • Dubbelzien: dit kan vele oorzaken hebben, maar bij leesklachten is meestal de oorzaak een verminderde samenwerking tussen de ogen.

lees2

Behandeling van leesklachten

De orthoptist kan door middel van orthoptisch onderzoek bepalen of de leesklachten oogheelkundig te verklaren zijn en indien nodig een behandeling instellen.
Deze behandeling kan bestaan uit:
Het voorschrijven van een bril.
Bij een verminderde samenwerking tussen de ogen kan de orthoptist oefeningen geven.
In sommige gevallen kan er een prismabril voorgeschreven worden of een scheelziensoperatie worden geadviseerd.

Folders

Voor meer informatie over specifieke stoornissen verwijzen wij u naar de onderstaande folder(s):

Folder: “Convergentie insufficiëntie”
Folder: "Dyslexie en Orthoptie"

Dyslexie

Woordblindheid of dyslexie is een diagnose die gesteld wordt bij een groep mensen met leer- en leesklachten. Dyslexie wordt door een orthoptist niet behandeld. Wel is het belangrijk dat bij mensen met lees- en leerklachten wordt uitgesloten dat een brilafwijking en/of verminderde samenwerking tussen de ogen de klachten veroorzaken of versterken.
Bent u op zoek naar informatie over dyslexie of andere leerproblemen, dan verwijzen wij u graag naar vereniging Balans. Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder dyslexie en ADHD.

Orthoptist in uw buurt

orthoptist in uw buurt